Budowa ogrodzenia – przepisy, które warto poznać

Budowa ogrodzenia to ważny element posesji który wpływa nie tylko na to jak teren tej posesji wygląda, ale także na to, jak dużo prywatności masz i jak bezpiecznie się czujesz. Jednak przed zakupieniem ogrodzenia warto zorientować się, jakie są aktualne regulacje i przepisy prawne dotyczące wymiarów, montażu, pozwoleń itd. W tym artykule opowiemy wam, kiedy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia, gdzie zgłosić taką budowę i wiele innych.

Kiedy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia?

Z reguły budowa ogrodzenia nie wymaga załatwiania pozwoleń i załatwiania tym podobnych spraw. Sytuacja ta zmienia się, kiedy płot dzieli dwa tereny z dużą różnicą wysokości i potrzebne jest wykonanie muru oporowego. W takim przypadku budowa ogrodzenia musi spełniać wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa co wiąże się z pozwoleniami i kontrolami na budowie.

Ponadto takie pozwolenie będziemy potrzebowali również w sytuacji, gdy ogrodzenie ma być postawione w pobliżu budynku wpisanego do rejestru zabytków. Wszystkie budowy na takim terenie muszą być wykonywane za pozwoleniem.

Warto na koniec przytoczyć fragment prawa budowlanego który może was zainteresować: „Pozwolenia na budowę nie wymaga „budowa” ogrodzenia, zaś zgodnie art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego „budowa” to wykonanie „obiektu budowlanego” w określonym miejscu, a także odbudowa rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Ogrodzenie jest zatem obiektem budowlanym."

Jak postawić ogrodzenie bez zgody sąsiada?

W przypadku gdy chcemy wybudować ogrodzenie które zapewni nam prywatność i odgrodzi od sąsiada takie jak np. ogrodzenie żaluzjowe VERO w wersji nieprzeziernej, musi ono powstać w całości w granicy terenu naszej posesji. Nawet najmniejsze złamanie takiej granicy może skutkować problemami sąsiada o nielegalne używanie jego terenu. Polecamy w takim razie budować ogrodzenia z pewnym odstępem od granicy żeby w przyszłości nie mieć problemów w razie ewentualnych remontów ogrodzenia.

W jakich warunkach wybudujemy ogrodzenie bez pozwolenia?

W 2015 roku Prawo budowlane zostało znacznie uproszczone w kwestii stawiania małych obiektów budowlanych, do jakich zaliczamy ogrodzenia. Bez formalności możemy wybudować ogrodzenie do wysokości 2,2 metra. Taka sama sytuacja dotyczy stawiania i remontowania ogrodzeń między działkami budowlanymi, które ze sobą sąsiadują lub gdy budowane są od strony ulic, dróg i innych miejsc publicznych. Jest to spora zmiana, ponieważ dotychczas przepisy wymagały zgłaszania zamiaru takiej budowy.

Kiedy ogrodzenie jest obiektem budowlanym?

Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym wtedy, kiedy jego budowa jest zawarta w pozwoleniu na budowę, np. domu jednorodzinnego. Od stanu faktycznego ogrodzenia zależy, czy ogrodzenie będzie urządzeniem budowlanym związanym z jakiś obiektem (np. domem), czy będzie traktowane jako osobny obiekt budowlany.

Kiedy ogrodzenie jest murem oporowym?

Zadaniem muru oporowego jest zabezpieczenie danego obszaru przed osunięciem gruntu w momencie, gdy ogrodzenia oddzielają od siebie obszary terenu. Jeżeli uznamy, że najważniejszą funkcją danej konstrukcji jest właśnie ochrona przed osuwaniem się gruntu, należy stwierdzić, że jest to mur oporowy. Warto też dodać, że mur który jest murem oporowym i zabezpiecza przed zsuwaniem się gruntu z terenu, który jest położony wyżej, nie jest ogrodzeniem.

Gdzie zgłosić budowę ogrodzenia?

Jeśli zajdzie konieczność zgłoszenia budowy ogrodzenia, wymagane dokumenty należy złożyć do starostwa lub urzędu miasta. Podczas uzupełniania zgłoszenia wymagane jest podanie rodzaju ogrodzenia, sposobu w jaki będą wykonywane roboty oraz termin rozpoczęcia prac. Podczas takiego zgłoszenia należy także złożyć oświadczenie o dysponowaniu daną nieruchomością. Czasem również można zostać poproszonym o szkic lub plan ogrodzenia. Zgłoszenia powinny być składane przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac.

Jaka powinna być odległość ogrodzenia od granicy działki?

Główną zasadą jest, że żaden element ogrodzenia nie może wystawać poza granice działki. Ogrodzenie nie może także przekroczyć granicy ulicy. Podczas planowania ogrodzenia warto sprawdzić, czy plan przewiduje poszerzanie drogi w następnych latach.

Furtki i bramy – jakie wymiary są wymagane?

Aby umożliwić wejście na teren posesji, powinny być zamontowane furtka oraz brama. Jedynymi regulacjami które określają kwestie furtek i bram są: - minimalna szerokość bramy garażowej – 2,4m. - minimalna szerokość furtki – 0,9m. Warto dodać, że bramy oraz furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz terenu posesji oraz ich elementy nie mogą stwarzać zagrożenia dla człowieka.